Mindszenty József a száműzött bíboros, hercegprímás | Laskai Osvát Antikvárium