Megjelent legújabb könyvünk, Dr. Kőrösy László: Diákkori naplóm című műve!

Tisztelt Olvasó!

Esztergomot, Magyarország első fővárosát, Szent István városát érteni és érezni igazán csak az tudja, aki úgy képes elmélyedni egy ezredév tengerében, hogy közben engedi, hogy átjárja minden pórusát. Aki képes megízlelni e csodálatos város évszázadok könnyeivel és mosolyaival ízesített zamatát, aki ismeri a világi- és egyházi méltóságok, fő- és közrendek sikereit és kudarcait egyaránt.

Kőrösy László, Esztergom krónikása nem csak értette és érezte Esztergomot, de birtokában volt egy olyan különleges képességnek, amely csak keveseknek, s közülük is csupán a legkiválóbbaknak adatott meg: képes volt arra, hogy szavakba öntse mindazt, ami Esztergomot jelenti.

Sokan, sokféleképen próbálkoztak ezzel századokon át, kiváló írók és költők, különböző tudományágak jeles képviselői, egyházfők és utazók, mégis Kőrösy László volt az, aki a legszélesebb rétegnek tudta megmutatni e város ezer arcát. Hol könnyed karcolatokban, hol kivételesen alapos munkákban, újságcikkekben és gyűjteményekben vagy éppen egy naplóban egyaránt. Életműve olyan páratlan és pótolhatatlan örökség, amely nélkül sem a múlt, sem a jelen Esztergoma nem értelmezhető.

Tisztelt Olvasó! Esztergomiként engedje meg nekem, hogy őszinte szívvel és nem kevés elfogultsággal ajánljam e különleges naplót mindenkinek. Annak, akit már megérintett Esztergom varázsa, a magyar keresztény állam ezredévéről regélő utcák, épületek, erdők és vizek, és annak is, aki csak fényképekről ismeri e várost.

Mégis, valószínűleg azoknak jelent majd igazi kincset e napló, akik a felszín alatti Esztergomot kutatják, és Kőrösy Lászlóhoz hasonlóan vágynak annak megismerésére. Igazi különleges, helytörténeti művet tart most a kezében, a 19. század második felének esztergomi családjairól, a mindennapokba betekintést engedő életképekkel.

Egy korszak krónikája, Esztergom leghívebb krónikásától, amelynek előkelő helyen kell legyen minden esztergomi család könyvespolcán, hogy újra és újra fellapozhassuk, és megismerhessük, megérthessük múltunkat és azon keresztül jelenünket is.

Romanek Etelka     
Esztergom város polgármestere

Ajánlás

Dr. Kőrösy (Kucsera) László ( Esztergom 1856- Dömös 1918 ) országos hírű író, irodalomtörténész, tanár, az Esztergom és Vidéke, a ma is élő esztergomi kulturális újság főszerkesztője 1878-92 között. Az ott közölt helytörténeti és irodalmi írásai példaképként álljanak minden esztergomi előtt. Nagy műveltségét az esztergomi Szentbenedekrendi Főgimnáziumban és a Budapesti Tudományegyetemen szerezte, 1882-től az esztergomi reáliskola magyar irodalom tanára volt, s emellett írta jeles írásait nemcsak a helyi lapokban, hanem az országos újságokban is: Vasárnapi újság, Pesti Hírlap, Pozsony megyei Közlöny, stb. A Mulattató Zsebkönyvtár 50 füzetét is ő írta és szerkesztette 1881-88 között. 1892-től Budapestre hívták tanárnak a belvárosban működött Főreáliskolába. Ennek az iskolának az utóda a mai Eötvös gimnázium a Reáltanoda utcában, amely ma is a főváros egyik legjobb középiskolája.
Kőrösy lászló Diáknaplójában számos esztergomi megtalálhatja őseit. A Laskai Antikvárium örömmel fogadja a leszármazottak bővebb tudósításait az említett esztergomiakról. Én is örömmel olvastam nagyapám Dr. Prokopp Gyula ügyvéd és Prokopp János építész nevét a Diáknaplóban.

Prokopp Mária

A könyv 1950 Ft-ért rendelhető. Amennyiben érdeklődik, látogasson el antikváriumunkba, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk!

2016 nyarán, az Ünnepi Könyvhéten jelent meg könyvünk, Borz Tamástól "Az érsek vitéze"!

1543 februárja. A töröktől tavaly sikertelenül próbálták visszafoglalni Budát, ráadásul a kísérlet feldühítette Szulejmánt. Idén ismét megpróbálja beteljesíteni régi álmát: Bécset akarja elfoglalni. A Duna mentén, Esztergomon keresztül akar eljutni a híres városba. Eközben az Esztergom közelében lévő faluban, Nagyölveden vígan farsangoznak az érsek helyi nemesei. Várdai Pál, az esztergomi érsek szeretett várának védelmére fogja küldeni őket, miközben elhagyott otthonuk is veszélybe kerül, talán nem is a törökök „jóvoltából”. Ezalatt egy balkáni falucskában, Uzsicében, egy háborúskodásból kiábrándult szpáhi váratlan látogatót kap. Vajon mi sül ki Horváth Bertalan és Murád szpáhi találkozásából? Ez a történelmi regény az átlagosnál jobban törekszik arra, hogy hiteles legyen. Aki Esztergom vagy a Magyar Királyság török-kori történetére, esetleg a hódító Oszmán Birodalomra is kíváncsi, bátran vegye kezébe ezt a könyvet, mert a szórakoztatás mellett az ismeretterjesztés is kiemelt célja.

Borz Tamás 1988-ban Esztergomban született. Gyerekkora óta vonzódott a történelemhez, de kiváló tanárainak is komoly része volt benne, hogy különösen megszerette ezt a tantárgyat már az általános iskolában. 2007-ben az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett le, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult tovább. 2012-ben Történelem alapszakos bölcsész diplomát szerzett. „A janicsárok szerepe az oszmán hadseregben” címmel írta meg szakdolgozatát. A történelem főszak mellett a vallástudomány minor szakot is elvégezte. Ugyanezen év novemberében szülővárosában az MNM Balassa Bálint Múzeumában kapott állást, majd 2013 óta a Rosenberg Hungária Kft. tulajdonában lévő Özicseli Hadzsi Ibrahim Dzsámi múzeumban dolgozik idegenforgalmi ügyintézőként. „Az érsek vitéze” című regényével most először mutatkozik be íróként is.

Ajánlás

"Benne vagyunk a fősodorban. Az utóbbi egy-két évtized páratlan felívelést hozott a gyerek- és felnőttirodalomban egyaránt. A posztmodern utáni nemzedék megint elkezdett nekünk történeteket mesélni, mi pedig, olvasók, kortól és nemtől függetlenül, boldogan lubickolunk ebben a gazdagságban. De jó, hogy ízig-vérig történelmi regényeink is vannak már! A nagy elődök és kortársak könyvei mellé bátran állíthatjuk Borz Tamás izgalmas, fordulatos, jól láttató és remekül magyarázó könyvét: eljött az idő, Olvasó, ugorj fejest a 16. századba. Itt a török. Hát te hol vagy?"

Süveges Gergő

A könyv 1900 Ft-ért rendelhető. Amennyiben érdeklődik, látogasson el antikváriumunkba, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk!

További könyveink